image/svg+xml Loading
Parcul Natural Bucegi

Plan de
Management

Plan de Management al Parcului

Planul de management al Parcului Natural Bucegi este documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare al acţiunilor din următorii 10 ani, promovate pentru îndeplinirea obiectivelor ariei protejate, acest document urmând să stea la baza activităţilor Administraţiei Parcului.

Planul de management este un cadru stabil de integrare a problemelor de conservare şi protecţie a mediului natural si cultural cu cele care vizează dezvoltarea socio-economică în Parcul Natural Bucegi şi un instrument de dialog între instituţiile care gestionează resursele naturale şi umane ale acestui spaţiu, iar acţiunile din planul de management au fost formulate ţinând cont de resursele naturale, culturale, sociale şi economice din Parcul Natural Bucegi.

Scopul planului de management este acela de a promova un model de gestiune care să permită dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane şi conservarea peisajului, a diversităţii biologice şi a celorlalte valori ale mediului natural şi cultural din Parcul Natural Bucegi.

Planul de management al Parcului Natural Bucegi urmăreşte integrarea obiectivelor de conservare şi protecţie a resurselor naturale în cadrul preocupărilor actorilor locali şi promovarea unei opinii comune pentru a obţine colaborarea continuă a acestora in gestionarea patrimoniului ariei naturale.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos