image/svg+xml Loading
img
Parcul Natural Bucegi

Istoric

img
img
Istoric

Cum a
Început

Încă din secolul al XIX-lea, Munții Bucegi au atras numeroși cercetători și iubitori ai naturii din țară și din străinătate, ocupând un loc de frunte în lanțul carpatic românesc pentru flora sa de o rară bogăție și diversitate.

Activitatea științifică desfășurată de botaniști de prestigiu la începutul secolului trecut a stat la baza primului act de înființare a rezervațiilor naturale, a monumentelor: HCM. 965/17.11.1943.

În jurul anului 1990, turismul dezorganizat, extracția intensivă a resurselor naturale și, în consecință, procesul de distrugere pe scară largă a diversității biologice, plus influența acestuia asupra factorilor de mediu, au convins autoritățile de la acea vreme, să creeze un cadru de management în zonă, prin înființarea Parcului Natural Bucegi, prin O.M. 7/27.01.1990, necesar pentru măsuri specifice de conservare și protecție.

Necesitatea înființării ariilor naturale protejate și a armonizării legislației locale de protecție a mediului cu legislația Europeană - Convenția de la Paris, Convenția de la Rio, Convenția de la Washington, Convenția de la Bonn, Convenția de la Berna - condiție de bază pentru ca România să fie acceptată în UE, a dus la apariția unei legislații moderne, pe care se bazează astăzi Administrația Parcului Natural Bucegi.

Despre

Administrația Parcului Natural
Bucegi

Administrația Parcului Natural Bucegi este o structură autonomă, constituită ca subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor - RNP ROMSILVA și are rolul de a conserva natura, fauna sălbatică, patrimoniul cultural și managementul sustenabil a terenurilor, permițând în același timp oamenilor să se bucure de natură, pe o suprafață de 32,500 ha, suprapusă majoritar peste situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi.

Suprafaţa parcului include, pe lângă Masivul Bucegi și alte mici părţi din unităţile montane vecine, cum ar fi Leaota. Parcul natural are mai bine de 15 vârfuri care depășesc 2,000 de metri, cel mai înalt din masiv fiind Vârful Omu, 2,505m.

Activitățile principale ale Administrației Parcului sunt:

• monitorizarea permanentă a Parcului și sitului Natura 2000 ROSCI0013 BUCEGI, prin activitatea unui număr de 11 agenți de teren sub îndrumarea și supravegherea echipei manageriale (Sef Parc, Şef Pază, Biolog)

• conștientizare publică și educație ecologică a vizitatorilor, atât pe traseele turistice cât și în mod organizat în unitățile de cazare, această activitate adresându-se în special grupurilor de elevi și studenți care vizitează Parcul

• acțiuni de ecologizare (colectare gunoaie) din zona limitrofă traseelor turistice și a drumurilor auto de acces

• activități specifice de ordine publică, în colaborare cu alte instituții, precum Jandarmeria Montană Română și Serviciul Român de Salvamont

• monitorizarea constantă a pădurilor deținute de stat sau private pentru respectarea Codului Silvic si al legislației ariilor protejate

img
img

o scurtă Întoarcere
înapoi în Timp