Sigle EU
Romsilva
frunza Parcul Natural Bucegi - Istoricul parcului

SfinxulÎn prezent, la noi în țară, în afara de Parcul Natural Bucegi există un număr de 16 Parcuri Naționale și Naturale legal constituite pănă la aceasta data - Parcurile Naționale: Domogled - Valea Cernei, Retezat, Cheile Nerei-Beușnița, Munții Rodnei, Cheile Bicazului-Hășmaș, Ceahlău, Călimani, Cozia, Piatra Craiului, Semenic - Cheile Carașului și Munții Măcinului, Parcul National Ceahlău, respectiv Parcurile Naturale: Porțile de Fier, Apuseni, Grădiștea Muncelului-Cioclovina, Balta Mică a Brăilei, Vânători Neamț).

Masivul Bucegi deține un loc de frunte în lanțul Carpaților romănești prin flora de rara bogatei și diversitate, care a atras încă de multa vreme numeroși cercetători și iubitori ai naturii din țară și de peste hotare.

Lucrările științifice elaborate de prestigioși botaniști, la începutul secolului trecut, au stat la baza primului act de constituire a unor rezervații-monumente ale naturii: HCM. 965/ 17.11.1943. 

Odată cu promovarea și dezvoltarea turismului, exploatarea maxima a resurselor naturale dar și ca rezultat al procesului pe scara larga de distrugere a diversității biologice cat și a influentei acesteia asupra factorilor de mediu a fost creat un cadru organizatoric adecvat masurilor specifice de conservare și protecție prin înființarea Parcului Natural Bucegi, prin O.M. 7/27.01.1990.

Aceasta structura administrativa are o suprafața totala de 35.700 ha, din care rezervațiile integrale - 9.000 ha. Necesitatea armonizării legislației de protecție a mediului și de constituire a ariilor naturale protejate cu legislația comunitara din domeniu – Conventia de la ParisConventia de la RioConventia de la WashingtonConventia de la BonnConventia de la Berna- condiție de baza a aderării României la U.E. a condus la apariția:

  • Legii 5/2000 privind aplicarea planului de amenajare a teritoriului național. În secțiunea III, capitolul 1, poziția H este specificat Parcul Natural Bucegi cu o suprafața totala de 32.663 ha pe teritoriul județelor Argeș, Brașov, Dâmbovița și Prahova.În capitolul 2 al aceleași secțiuni sunt nominalizate rezervațiile în număr de 13 cu o suprafața totala de 8.210 ha precum și 39 de monumente ale naturii. Aceasta lege a fost adoptată și în baza prevederilor Legii republicate. 137 29/12/1995 PROTECTIEI MEDIULUI - Publicație: Monitorul Oficial nr. 70 din 17/02/2000.
  • Legii 462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 
  • H.G. 230/ 04.03.2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naturale și naționale, au fost prevăzute limitele geografice ale Parcului Natural Bucegi.
  • O.M. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și naturale au fost stabilite acele suprafețe care sunt incluse în zona de conservare speciala, cu un total de 6.759 ha și care au fost grupate după criterii practice de administrare în 14 rezervații naturale.
  • OM. Nr. 850 din 27 octombrie 2003 privind procedura de încredințare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate
Romsilva