Sigle EU
Romsilva
frunza Parcul Natural Bucegi - Administratia parcului

Administrația Parcului Natural Bucegi este o structura nouă, fiind constituită ca subunitate a Regia Națională a Pădurilor. - ROMSILVA, respectiv a Direcției Silvice Târgoviște.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.230/2003, administrația Parcului Natural Bucegi trebuie sa fie alcatuită din 17 persoane, din care 11 agenți de teren.

Structura de administrare a Parcului Natural Bucegi își desfășoară activitatea în sediul din localitatea Moroeni, jud. Dâmbovița.

ACTIVITATI ALE ADMINISTRAŢIEI

  • monitorizarea permanentă a Parcului prin activitatea unui număr de 11 agenți de teren sub îndrumarea și controlul structurii de administrație (Sef Parc, Şef  Pază, Biolog);
  • conștientizare publică și educație ecologică a turiștilor atât pe traseele turistice cât și în mod organizat în unitățile de cazare aceasta activitate adresându-se în special grupurilor de elevi și studenți care au venit în Parc.
  • acțiuni de ecologizare (colectare gunoaie) din zona limitrofă traseelor turistice și a drumurilor auto de acces;
  • activităţi ale Administrației în colaborare cu celelalte instituții abilitate ale statului privind ordinea publica: Jandarmerie Montană
  • monitorizarea permanentă a fondului forestier național proprietate publică sau privată;
Romsilva