Sigle EU
Romsilva
frunza Parcul Natural Bucegi - Trasee tematice

În cadrul poiectului “Optimizarea managementului vizitatorilor prin completarea infrastructurii de vizitare in PNB – Sit Natura 2000” a fost prevazută amenajarea de trasee tematice in Parcul Natural Bucegi.

Astfel, pe baza Planului de Management şi a Strategiei de Vizitare a PNB au fost selectate şapte trasee tematice, care au fost amenajate şi prevăzute cu panouri informative, locuri de odihna si podeţe, după cum urmează:

1. Buşteni - Cascada Urlătoarea
2. Buşteni Jepii Mici - Babele
3. Lacul Scropoasa – Zănoaga
4. Padina - Valea Doamnele - Drumul Grănicerilor - Şaua Strunga - Padina
5. La Uzina - Şapte Izvoare
6. Valea Bângăleasa - Poiana Guţanu - Grohotiş - Valea Bângăleasa
7. Turbăria Lăptici

Aceste trasee tematice au fost realizate de-a lungul traseelor turistice omologate care sunt cuprinse ca atare în Planul de Management al PNB, dar şi în actele normative în vigoare, având suportul legal asigurat pentru securitatea vizitatorilor dar şi siguranţa că nu se dezvoltă o infrastructură nouă care ar creşte impactul antropic în zonă. Aceste trasee vor atinge principalele destinatii de vizitare, tipuri de habitate relevante care au justificat necesitatea declarării PNB şi a sitului Natura 2000 RO SCI 0013 Bucegi.

Administraţia a identificat deja pe teren pentru fiecare traseu in parte punctele de intrare, principalele atractii (flora, fauna si peisaje) precum si zonele ce impun realizarea de podete ccare vor asigura atat siguranta cat si conforul vizitatorilor dar si protectia zonelor umede, zone vulnerabile foarte valoroase din punct de vedere al biodiversitatii.

Activitatea a fost structurata in 4 actiuni componente: confectionarea si montarea de panouri informative, amenajarea a 7 locuri de odihna dotate cu banci si mese din lemn, instalarea a 700 m liniari podete din lemn. Intreaga activitate a fost realizata de catre personalul Administratiei.

Avand in vedere faptul ca majoritatea traseelor strabat zone accidentate cu restrictii majore privind exploatarea masei lemnoase, toate materialele au fost aduse din afara acestor zone fiind necesara folosirea unui mijloc de transport de capacitate mica care sa permita transportul cat ma aproape de locul de amplasare a dotarilor.
Implementarea acestei activitati din proiect a fost realizata de catre Administratie in perioada ianuarie 2012 – septembrie 2013. In perioada de iarna a fost pregatit materialul lemnos, realizarea de subansamble si au fost confectionate panourile informative, iar în perioada de vară au fost realizate lucrarile de transport auto, transport prin purtare directa a materialelor precum si montarea acestora pe trasee.

Motivul pentru care această activitate/acţiune a fost necesară:
Cele şapte trasee tematice vor îndruma vizitatorii spre zonele deschise vizitării, cu infrastructură turistică existentă, astfel încât să fie evitate zonele vulnerabile din punct de vedere al impactului antropic. De asemenea se urmăreşte informarea şi sensibilizarea vizitatorului asupra elementelor importante ale zonei alpine a PNB – floră, faună,  habitate Natura 2000, interacţiunea dintre om şi acestea de-a lungul timpului, reflectată în cultura populară şi starea actuală de conservare a acestor elemente. Vizitatorul va putea, pe baza acestor trasee amenajate (şi a materialelor informative aferente) să îşi planifice vizita, astfel încât să atingă principalele puncte de interes şi să le acorde un timp adecvat de vizionare în funcţie de interesul personal.

Organizaţia responsabilă pentru realizare (beneficiar, partener, subcontractant):
RNP Romsilva - Administraţia Parcului Natural Bucegi RA – beneficar;
UIP;
RNP Romsilva - Administraţia Parcului Natural Bucegi RA – executant;

Rezultate aşteptate:
-           7 trasee tematice omologate cu lungimea intre 500m şi 16000m, cu timp de parcurgere între 30 de minute şi 8 ore, cu o amplitudine altitudinala cuprinsă între 850m si 2200m, care ating principalele habitate cu rol în educarea şi informarea publicului, dar şi obiective turistice de maximă atracţie cum ar fi cascada Urlătoarea, Monumentul Natural Babele, Cheile Zănoagei, abruptul Guţanu, drumul Grănicerilor, şaua Strunga, Şapte Izvoare, turbăria Lăptici, etc.
-           Instalarea a 59 de panouri cu o suprafaţă totală de 60 mp care vor curpinde informaţia necesară interpretării şi pentru informarea generală a vizitatorilor cu privire la speciile şi habitatele întâlnite, reguli de vizitare care să asigure proteţia şi conservarea acestora.
-           Realizarea a 7 locuri de odihna (masa si banca);
-           Realizarea a 700m liniari podete.

Romsilva