Sigle EU
Romsilva
frunza Parcul Natural Bucegi - Centrul de Vizitare
exterior_CV

R.N.P. Romsilva Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul”Optimizarea managementului vizitatorilor prin completarea infrastructurii de vizitare în Parcul Natural Bucegi - sit Natura 2000” – cod SMIS 36295, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – ”Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”.

Obiectivul principal al proiectului a constat în implementarea principalelor obiective ale Strategiei de Management a Vizitatorilor pentru Parcul Natural Bucegi, astfel încât activitățile recreative sau de cunoaștere a patrimoniului natural să aibă un impact minim asupra naturii și a stilului de viață tradițional, în armonie cu natura. Proiectul a avut o valoare eligibilă de 14 152 170,00 lei fără TVA, din care 11 321 736,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin FEDR, iar 2 830 434,00 lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat.

Proiectul a avut o durată totală de 36 de luni, respectiv de la 20.10.2011 până la 19.10.2014. O componentă majoră în cadrul acestui proiect a fost realizarea unui Centru de Vizitare amplasat în Bușteni, în imediata apropiere a traseelor turistice de pe Abruptul Prahovean al Bucegilor și care este prevăzut cu dotări și amenajări interioare și exerioare specifice, astfel încât să îndeplinească un rol informativ și educativ pentru potențialii vizitatori ai Parcului.

Prin realizarea infrastructurii de vizitare, Administrația Parcului va veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere a publicului și va contribui la educarea populației în spiritul respectului față de mediul înconjurător. Astfel, în Centrul de Vizitare vizitatorii vor găsi informații cu privire la patrimoniul natural, la traseele turistice și tematice, dar și informații privind impactul negativ pe care un turism neinformat și iresponsabil îl poate avea asupra speciilor și habitatelor din Parc, asigurând în același timp un grad de satisfacție ridicat în ceea ce privește activitatea turistică.

De asemenea, Centrul de Vizitare va găzdui permanent expoziții de floră și faună, vizitatorii putând participa la diverse evenimente de conștientizare și la aplicații practice cu scop educativ, organizate pe tematici de protejare a biodiversității. Astfel, începând cu data de 15 octombrie 2014, dată la care s-a efectuat inaugurarea oficială a Centrului de Vizitare al Parcului Natural Bucegi, turiștii și întreg grupul țintă al proiectului au la dispoziție, gratuit, în scopuri informative și de conștientizare asupra valorilor de mediu, un spațiu modern și utilat la cele mai înalte standarde de calitate.

Romsilva