Parlamentul României

 
Lege nr. 46/2008

din 19/03/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 27/03/2008

privind Codul Silvic


 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   
CODUL SILVIC

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR             PREŞEDINTELE SENATULUI
     BOGDAN OLTEANU                   NICOLAE VĂCĂROIU
    Bucureşti, 19 martie 2008.
    Nr. 46.