Sigle EU
Romsilva

POTI ACHITA AICI TARIFUL DE VIZITARE

frunza Bine ati venit

SfinxulParcul Natural Bucegi este unitate cu personalitate juridică a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva şi este unul dintre cele 27 de parcuri naturale şi naţionale din Romania.

Zona munților Bucegi, despre care exista referiri din secolul al XV-lea, a fost propusă pentru protejare încă din anul 1936, datorită peisajelor inegalabile şi a diversității speciilor de plante şi animale specifice acestui masiv.

Prin ordinul ministrului Mediului nr. 7/1990, a fost oficializat pentru prima dată ca Parc Naţional iar prin Legea 5/2000, i se conferă statutul de Parc Natural, ale cărui limite au fost stabilite prin H.G. 230/2003.

Parcul Natural Bucegi este situat în partea estică a Carpaților Meridionali şi cuprinde întreg Masivul Bucegi desfășurat sub forma unei potcoave cu deschidere sudică şi delimitat de abrupturi ce depășesc frecvent 1000 m.

Parcul Natural Bucegi are o suprafața de 32 497 ha desfășurată pe teritoriul administrativ a 3 județe : Dâmbovița , Prahova , Braşov. Jumătate din aceasta suprafața este cuprinsa pe teritoriul județului Dâmbovița iar cealaltă jumătate este împărțita aproximativ egal între județele Prahova şi Brașov.

Denumirea vine de la “Buciac” sau  “Buceci” așa cum apare în denumirile medievale ale secolului  al XVI – lea, acest cuvânt având semnificația de pădure de fag , această asociație vegetală acoperind o bună parte din versanții sub 1000 m altitudine ai acestei culmi montane

Limite :

La vest -V. Brateiului şi Șaua Bucșa despart Bucegii de Masivul Leaota;
Limita Nordica este cea mai impunătoare, fiind un abrupt fragmentat de văi glaciare care domina cu 1200-1400m Culoarul Râșnovului şi Clăbucetele Predealului.
La est - Culoarul Prahovei formează limita cea mai bine definită şi cel mai impresionant abrupt tectoeroziv din România - “Abruptul Prahovean” , străbătut de numeroase văi cu izvoare şi cascade.
La Sud - se întâlnesc pante mai domoale ce fac trecerea către Subcarpați.

munte Noutati

TARIFUL DE VIZITARE a ariei naturale protejate Parcul Natural Bucegi - sit Natura 2000 este în valoare de 10 lei / pers / 3 luni - Acesta poate fi achitat folosind următoarele variante:

1. la tonomatul ce se regăsește în afara Centrului de Vizitare al PN Bucegi din orașul Bușteni;

2. la partenerii noștri;

3. la Rangerii Administrației Parcului Natural Bucegi.

4. online la link-ul de mai jos:

BILET ONLINE

DACA OPTATI PENTRU ACHIZITIA BILETULUI ONLINE DE PE PLATFORMA easy2visit VALOAREA ESTE DE 13 LEI

COMUNICAT REFERITOR LA ACCCES/INCHIRIERE SNOWMOBILE IN PNB

Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., cu sediul social în Comuna Moroeni, Strada Principală, Nr.71, Județul Dâmbovița organizează în data de 01.09.2022, ora 12:00, la sediul social, examen/concurs pentru ocuparea a două posturi- SPECIALIST ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, respectiv RANGER cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Specialist in Tehnologia Informatiei - ANUNT POST IT

RANGER - ANUNT POST RANGER

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE POST RANGER: CONCURS 01.09.2022 - VEZI

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE POST IT: CONCURS 01.09.2022 - VEZI

RAPORT FINAL DE EXAMEN SI REZULTAT FINAL POST IT - CONCURS 01.09.2022 - VEZI

RAPORT FINAL DE EXAMEN SI REZULTAT FINAL POST RANGER - CONCURS 01.09.2022 - VEZI

Romsilva